Our team

Andrea Irodotou

Maria Hadjileonti

Michalis Mousikosi

Christos Kaimakliotis

Thalia Nikolaidou